Општа акта школе

Списак општих аката Техничке школе „Никола Тесла“ Шид приказан је у табели.

Редни број
Назив акта
Величина
Преузимање
1
Статут Техничке школе „Никола Тесла“ Шид
845KB
пдф
2
Правила понашања 713KB
пдф
3
Школски програм
8.70MB
пдф
4
4.1

Правилник о одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

381КB
568КB
пдф
пдф
5
Пословник о раду ученичког парламента 2023. 525КB
пдф
6
План управљања ризицима од повреде род. равноправ. 608КB
пдф
7
Правила заштите од пожара
2.89MB
пдф
8
Школски развојни план 2020-2024
1.26МB
пдф
9
Пословник о раду савета родитеља 2023.
292КB
пдф

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Правилник о јавним набавкама

Извештај о раду 2022/2023

Годишњи план 2023/2024

Aнекс годишњег плана 2023/2024 

Правилник о награђивању запослених

Правилник о награђивању ученика

Правилник о заштити података о личности

Правилник о начину евидентирања, архив. и чувања

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

712KB

2.77MB

4.81MB

925kB

660kB

686kB

646kB

823kB

725kB

 

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

 

       

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/opsta-akta-skole/