Општа акта школе

Списак општих аката Техничке школе „Никола Тесла“ Шид приказан је у табели.

Редни број
Назив акта
Величина
Преузимање
1
Статут Техничке школе „Никола Тесла“ Шид
862KB
пдф
2

2.1
Правила понашања 2019.

Измене правила понашања 2022

1.82MB

320КB
пдф

пдф
3
Извештај о раду 2018/19.
1.83MB
пдф
4
Годишњи план 2019/20.
3.96MB
пдф
5
Школски програм
8.70MB
пдф
6

6.1
Правилник о одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

381КB

568КB
пдф

пдф
7
Пословник о раду ученичког парламента 2022.
525КB
пдф
8
Годишњи план 2020/21.
2.6МB
пдф
9
Извештај о раду 2019/20.
1.77МB
пдф
10 Годишњи план 2021/22. 3.38MB пдф
11

12

13

13.1

14

15

16

17

18

19

Извештај о раду 2020/21.

Извештај о раду 2021/22.

Годишњи план 2022/23.

План управљања ризицима од повреде род. равноправ.

Правила заштите од пожара

Школски развојни план 2020-2024

Пословник о раду савета родитеља 2022.

Правилник о јавним набавкама

Извештај о раду 2022/2023

Годишњи план 2023/2024

1.69MB

2.17MB

3.95MB

6.28КB

2.89MB

1.26МB

292КB

712KB

2.77MB

4.81MB

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

пдф

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/opsta-akta-skole/