Oдштaмпajтe Страна

Општа акта школе

Списак општих аката Техничке школе „Никола Тесла“ Шид приказан је у табели.

Редни број
Назив акта
Величина
Преузимање
1
Статут Техничке школе „Никола Тесла“ Шид
25.7МB
пдф
1
Финансијски извештај за 2017. годину
643КB
пдф

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/opsta-akta-skole/