Историјат школе

Школство у општини Шид има дугу и богату традицију. Прве формиране школе су врло старе, а осниване су према захтевима Беча, што се може видети на основу ретких књига и докумената из времена Аустро-Угарске монархије. Школе за основно образовање, световне и духовне, помињу се у првој половини 18. века. У „Мемоарима“ Симеона Пишчевића помиње се да је овај књижевник и војник рођен у Шиду 1731. године, и да је у месту постојала потпуна основна школа.

Једна од најстаријих школа у Срему основана је у Адашевцима, једном од насеља шидске општине, 1749. године.

Техничка школа „Никола Тесла“ своје корене проналази давне 1884. године, када на основу Закона, те Статута донетог крајем 1889. године почињу интензивне припреме за отварање шегртске школе у Шиду. Занатлије, трговци, угоститељи, као и родитељи ученика тражили су од тадашње опште пучке школе и општине да изврши све припреме и све што је потребно за отварање одељења ове школе за обучавање шегрта Шида и околине. Након потребних и спроведених припрема, крајем 1891. године стигло је одобрење за почетак рада школе.

Шегртска школа почела је са радом 2. јануара 1892. године, у саставу тадашње опште пучке школе, на основу Статута свих школа који је усвојен 1892. године. Први часови извођени су у школској згради под торњем.

Стара зграда школе у којој је извођена настава од 1892. до 1950. године

Шегртска школа у Шиду све до почетка Првог светског рата, од њеног оснивања радила је доста добро, упркос свим недостацима који су се у том периоду појављивали. Током Првог светског рата Шид се налазио у близини фронта Аустро-Угарске и Србије. Школске просторије више пута су заузимане за потребе војске. Упркос мобилизацији већег броја предавача школе, као и рада школе у ратним условима, већина ученика је у овом периоду, и поред многобројних тешкоћа, марљиво похађала школу и практичну обуку.

По завршетку првог светског рата обнавља се рад школе, а 1919. године почиње редовна настава. Школске 1928/1929. године Шегртска школа мења назив у Занатско-трговачка школа, а маја 1935. године школа добија назив – Стручна продужна школа, и тако ради све до почетка Другог светског рата.

Током Другог светског рата школа је радила са прекидима све до јануара 1944. године. Сви записници и други материјали из овог периода рада школе уништени су, па се не може констатовати активност ове установе у ратном периоду. Одмах после ослобођења Шида, децембра 1944. године, иако је фронт био удаљен свега неколико километара западно од града, народна власт и просветни радници почели су вршити припреме да се обнови рад школа у Шиду. По завршетку рата, маја 1945. године приступило се бржем и активнијем раду на припремама за почетак нове школске године. Рад почиње септембра 1945. године, школа и даље носи назив – Стручна продужна школа, али ради у саставу Основне школе у Шиду.

1950. године школа добија назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству Шид, а од 1952. године школа се зове Школа ученика у привреди, да би 3. марта 1954. године школа добила име „Никола Тесла“.

Зграда Стручне школе за ученике у индустрији и занатству

1973. године у Шиду се формира средњошколски центар за гимназијско и стручно образовање „Сава Шумановић“. Реформом школства осмдесетих година у Шиду, део занимања се изучава у средњој школи „Сава Шумановић“, док се друга занимања изучавају у средњој техничкој школи „Никола Тесла“. 1990. године, школа добија назив Средња стручна школа „Никола Тесла“ Шид, да би од 01.09.1996. године школа егзистирала као Техничка школа „Никола Тесла“, односно под именом који је у употреби и данас.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/istorijat-skole/