Povratak na Ненаставно особље

Стручни сарадници

ПЕДАГОГ

Ћалић Лазар

 дипломирани психолог

 • Врши инструктивно-педагошки увид у рад професора, наставника и сарадника у настави.
 • Контактира са ученицима и њиховим родитељима у циљу васпитног деловања на ученике и решавања ученичких проблема.
 • Контролише извршење радних задатака наставног особља према утврђеном распореду, плановима и програмима.
 • Контролише програме рада, припрему за часове наставе и друге облике васпитно-образовног рада.
 • Обавља одговарајуће студијско-аналитичке послове из своје области рада.
 • Обавља потребна психолошка испитивања и истраживања.
 • Организује замене часова одсутних наставника.
 • Проучава психолошке и социјалне проблеме ученика и у непосредном раду са њима, њиховим наставницима и родитељима доприноси отклањању сметњи за њихово учење и развој.
 • Проучава савремене педагошке методе и нормативе за васпитнo- образовно рад, информише о томе стручне органе у школи и ради на њиховој примени.
 • Пружа стручну помоћ приликом уписа ученика у циљу правилног избора кандидата и одговарајућег распоређивања ученика по одељењима и групама.
 • Ради на професионалној оријентацији ученика и предлаже уписивање ученика у друге одговарајуће школе у случају да утврди да поједини ученици нису способни да се образују у школи.
 • Ради непосредно са ученицима и њиховим родитељима, појединачно и групно, у циљу постизања бољих резултата у васпитно- образовном раду.
 • Сарађује са наставницима и даје им потребне савете из своје области рада.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/zaposleni/nenastavno-osoblje/strucni-saradnici/