Povratak na Образовни профили

Електротехника

Електротехника је грана технике која се бави проучавањем и техничком применом електрицитета. Она обухвата пет основновних области: електроенергетику, електронику, рачунарску технику, аутоматику и телекомуникације од којих се у нашој школи настава изводи у прве четири поменуте области.

Електроенергетика се бави производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије, као и електричним уређајима прикљученим на такве системе као што су генератори, електромотори, трансформатори и уређаји енергетске електронике. Иако је већи део ове области усресређен на трофазне наизменичне системе, који су стандард за пренос и дистрибуцију, значајан део области бави се конверзијом између једносмерне и наизменичне струје, као и развојем специјализованих система који се користе у авионима и за електричну железницу.

Електроника је област која проучава кретање наелектрисаних честица и примену тих процеса у практичне сврхе. Она је нашла примену у свим гранама технике и практично одређује развој телекомуникација, радио и телевизијске технике, мерне технике, аутоматике и рачунарске технике.

Рачунарска техника је област која се бави применом, обрадом и чувањем информација помоћу електронских рачунара.

Аутоматизацију карактериче непрекидан развој, чији се почетак поклапа сa индустријском револуцијом. Развој микропроцесора омогућио је примену компликованих алгоритама управљања. Аутоматизација је виши степен механизације при чему функцију управљања обављају техничка средства ослобађајући човека делимично или потпуно од управљања.

У подручју рада електротехника имамо следећи образовни профил:

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/elektrotehnika/