Oдштaмпajтe Страна

Трговина, угоститељство и туризам

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам имамо следећи образовни профил:

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/trgovina-ugostiteljstvo-i-turizam/