Образовни профили

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

 

Подручје рада:

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА        Трајање:      Број решења:

 

1. бравар                                                         3 год        022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

2. машинбравар                                             3 год.        022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

3. металостругар                                             3 год.       022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

4. аутомеханичар                                             3 год.       022-05-00158/94-03 од13. 04. 1994.

5. лимар                                                              3 год.       106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

6. аутолимар                                                       3 год.         022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994..

7. машински техничар за                                  4 год.       10602200487/2004-01 од 04. 04. 2006.                 компјутерско конструисање

 

Подручје рада:

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                             Трајање:                Број решења:

 

1. електротехничар рачунара                     4 год.                  106-022-00095/2006-01од 04.04.2006

 

 

Подручје рада:

 

ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА     Трајање:                Број решења:

И ПРЕРАДА ХРАНЕ

1. Пекар                                                           3 год.                  022-05-158/94-03 од 06. 10. 1997.

2. Месар                                                           3 год.                  022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

3. Прерађивач млека                                   3 год.                  106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

4. Цвећар вртлар                                            3 год.                  106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

5. Руковалац пољопривредне технике     3 год.                  022-05-158/94-03 од 06. 10. 1997.

6. Пољопривредни техничар                        4 год.                     022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

 

Подручје рада:

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО         Трајање:                              Број решења:

И ТУРИЗАМ

1.Трговац                                                       3 год.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/