Образовни профили

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

Подручје рада:

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА        Трајање:      Број решења:

 

1. бравар                                                                           3 год .       022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

2. машинбравар                                                           3 год.        022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

3. металостругар                                                         3 год.       022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

4. аутомеханичар                                                        3 год.       022-05-00158/94-03 од13. 04. 1994.

5. лимар                                                                             3 год.       106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

6. аутолимар                                                                  3 год.         022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

7. бравар-заваривач                                                3 год.        128-022-334/2022-01 од 08.07.2022.

8. механичар моторних возила                         3 год.        128-022-334/2022-01 од 08.07.2022.

9. маш. техничар за комп. конструисање    4 год.         10602200487/2004-01 од 04. 04. 2006.                

Подручје рада:

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                             Трајање:                Број решења:

 

1. електротехничар рачунара             4 год.                  106-022-00095/2006-01од 04.04.2006

 

Подручје рада:

 

ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА     Трајање:                Број решења:

И ПРЕРАДА ХРАНЕ

1. Пекар                                                                          3 год.                  022-05-158/94-03 од 06. 10. 1997.

2. Месар                                                                         3 год.                  022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

3. Прерађивач млека                                            3 год.                  106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

4. Цвећар вртлар                                                     3 год.                  106-022-00002/2003-02од 09.06.2003.

5. Руковалац пољопривредне технике    3 год.                  022-05-158/94-03 од 06. 10. 1997.

6. Пољопривредни техничар                           4 год.                   022-05-00158/94-03 од 13. 04. 1994.

Подручје рада:

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО         Трајање:                              Број решења:

И ТУРИЗАМ

1.Трговац                                                       3 год.                                   128-022-142/2013-01 од 05.04.2013.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/