Povratak na Образовни профили

Пољопривреда, производња и прерада хране

Пољопривреда је привредна делатност која обухвата биљну и сточарску производњу и с њима повезане услужне делатности. Две основне гране пољопривреде су земљорадња и сточарство. Заједно са шумарством, ловом и риболовом спада у тзв. примарни сектор привреде.

Под пољопривредном производњом се подразумева процес производње биљних и сточарских производа, узгајање риба, пчела, гајење печурака, пужева, производња зачинског и лековитог биља и др. која се обавља на пољопривредном земљишту.

У подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране имамо следећи образовни профил:

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/poljoprivreda-proizvodnja-i-prerada-hrane/