Библиотека

bibliotekaОстати равнодушан према књизи значи лакомислено осиромашити свој живот.

Иво Андрић

Школска библиотека је саставни  део васпитно-образовног процеса.  Подржава образовне циљеве онако како су наведени у наставном плану и програму школе.

Библиотека је место у коме се путем књиге стичу знања, умења и вештине, долази до разних информација.  Књижни фонд  броји  5.500 хиљада књига.

Услугама школске библиотеке могу се служити ученици, наставници, стручни сарадници и остали запослени у школи. Корисници су дужни да благовремено  врате посуђену књигу и да је чувају од сваког оштећења и уништавања.

Највећи део посла у школској библиотеци састоји се од васпитно-образовног рада који осим издавања саме грађе укључује и континуирану индивидуалну обуку како пронаћи жељену грађу, како се служити грађом, затим подстицање на коришћење исте итд.

Осим стручне делатности, у школској библиотеци се одвија културна и јавна делатност која укључује  организацију и одржавње рецитаторске и литерарне секције, израду плаката за обележавање јубилеја и припрему изложби, сарадњу са градском библиотеком.

У савременом систему образовања библиотека заузима све значајније место. Школске библиотеке терба сагледати у сколпу савремене наставе.

План за ову школску годину је реновирање просторије библиотеке и у оквиру ње организовање мултимедијалне учионице. Реч је о посебно уређеном и опремљеном простору који ће, уз креирање, коришћење и чување различитих наставних средстава, пружати и место за рад ученицима и наставницима, а све с циљем осавремењивања наставе и учења.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/biblioteka/