Бравар-Заваривач

  • Бравар-заваривач је нови образовни профил у ТШ „ Никола Тесла“ у трогодишњем трајању.
  • Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање, и по завршетку школовања доста лако се дође до посла. За бравара-заваривача је, поред теорије, веома важна и стручна пракса.
  • Бравар-заваривач, планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (REL, MIG, MAG, TIG) и електроотпорног заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривањз, посвећује пажњу очувању здравља, животне средине и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.
  • Наставни план можете погледати на ОВОМ линку.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/bravar-zavarivac-2/