Povratak na Ученички парламент

Активности

Активности ученичког парламента за школску 2015/2016 су:

 

СЕПТЕМБАР 1. Избор представника одељења
2. Конституисање Ученичког парламента
3. Избор руководства Ученичког парламента
ОКТОБАР 1. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе, Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика
2. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години
3. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања
4. Снимање филма у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља у циљу промовисања ненасилног понашања
НОВЕМБАР 1. Међународни дан толеранције
2. Светски дан деце
3. Дан Конвенције о правима детета
4. Снимање филма у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља у циљу промовисања ненасилног понашања
ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР 1. Снимање филма у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља
ФЕБРУАР 1. Разговор о љубави и заљубљености поводом Дана заљубљених
2. Отварање профила на друштвеној мрежи у циљу информисања ученика о активностима Парламента
МАРТ 1. Обележавање Дана поезије
2. Текућа питања
АПРИЛ 1. Светски дан здравља
2. Светски дан шале
МАЈ 1. Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој
2. Светски дан спорта
3. Текућа питања
ЈУН 1. Анализа рада Ученичког парламента- Извештај о раду
ТОКОМ ГОДИНЕ
– Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у својим одељењима; покретање акција на нивоу одељења
– Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности
– Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика
– Предлози за осавремењивање наставе

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/ucenicki-parlament/aktivnosti/