Povratak na Ученички парламент

Активности

Активности ученичког парламента за школску 2022/2023 су:

СЕПТЕМБАР
 1. Избор представника одељења
 2. Конституисање Ученичког парламента
 3. Избор руководства Ученичког парламента
 4. Усвајање пословника о раду Ученичког парламента
 5. Настава у условима пандемије
ОКТОБАР
 1. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе, Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика
 2. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања
НОВЕМБАР
 1. Међународни дан толеранције
 2. Светски дан деце
 3. Дан Конвенције о правима детета
ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР
 1. Дан борбе против сиде
 2. Међународни дан људске солидарности
 3. Светски дан мира
 4. Национални дан без дуванског дима
ФЕБРУАР
 1. Разговор о љубави и заљубљености поводом Дана заљубљених
 2. Отварање профила на друштвеној мрежи у циљу информисања ученика о активностима Парламента
МАРТ
 1. Радионица у циљу превенције вршњачког насиља
 2. Дан борбе против пушења и недеља борбе против рака
АПРИЛ
 1. Дан борбе против алкохолизма
 2. Светски дан шале
 3. Постављање ускршње изложбе
МАЈ
 1. Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој
 2. Ђурђевданске спортске игре
 3. Радионица у циљу превенције вршњачког насиља
ЈУН
 1. Анализа рада Ученичког парламента- Извештај о раду
ТОКОМ ГОДИНЕ
– Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у својим одељењима; покретање акција на нивоу одељења

– Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности

– Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика

– Предлози за осавремењивање наставе

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/ucenicki-parlament/aktivnosti/