Povratak na Ученички парламент

Активности

Активности ученичког парламента за школску 2023/2024 су:

СЕПТЕМБАР 1. Избор представника пдељеоа
2. Конституисање Ученичког парламента
3. Избор руководства Ученичког парламента
4. Усвајање пословника о раду Ученичког парламента
ОКТОБАР
 1. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе, Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика
НОВЕМБАР
 1. Међународни дан толеранције
 2. Светски дан деце
 3. Дан Конвенције о правима детета
 4. Избор ученика вршњачких едукатора , који ће реализовати радионице за остала одељења
ДЕЦЕМБАР  
 1. Дан борбе против сиде
 2. Међународни дан људске солидарности
ЈАНУАР
 1. Светски дан мира
 2. Национални дан без дуванског дима
МАРТ
 1. Радионица у циљу превенције вршњачког насиља
 2. Дан борбе против пушења и недеља борбе против рака
АПРИЛ
 1. Дан борбе против алкохолизма
 2. Светски дан шале (осмишљавање акције парламента)
 3. Постављање ускршње изложбе
МАЈ
 1. Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој
 2. Ђурђевданске спортске игре
 3. Радионица у циљу превенције вршњачког насиља
ЈУН
 1. Анализа рада Ученичког парламента- Извештај о раду
ТОКОМ ГОДИНЕ
– Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у својим одељењима; покретање акција на нивоу одељења- Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности

– Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика

– Предлози за осавремењивање наставе

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/ucenicki-parlament/aktivnosti/