Povratak na Машинство и обрада метала

Аутомеханичар

Auto Hilfe

АУТО СЕ ПОКВАРИО, НЕКИ МАЛИ КВАР,

ТО ЋЕ СВЕ ДА ПОПРАВИ АУТОМЕХАНИЧАР.

 

 

 

 

 

  • Аутомеханичар је трогодишњи образовни профил који спада у подручје рада машинство и обрада метала.
  • Аутомеханичар обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Провером и прегледом целог возила или његових уређаја и механизама утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Проверава функционисање поправљеног дела и возила у целини.
  • По завршеном образовању ученици ће бити оспособљени за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања. Ученици ће овладати технолошким попступцима и методама растављања и састављања подсклопова, склопова и система моторних возила и њиховог одржавања, усвојиће знања о правилном постављању дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању уређаја и система моторних возила. Ученици ће научити да примене практична знања и умења у мерењу и контролисању делова у процесу рада и остваривању квалитетног функционисања машине. Усвојиће знања и вештину у дијагностици, подешавању и испитивању рада мотора и моторних возила. Ученици ће кроз овај образовни профил научити да правилно користе средства за заштиту на раду.
  • По завршетку овог образовног профила ученици могу да раде у аутосервисима и радионицама које имају возни парк, тада поправљају различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила раде специјализовани посао за одређени тип аутомобила. Раде у затвореном простору.
  • Наставни план можете погледати на ОВОМ линку.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/masinstvo-i-obrada-metala/automehanicar/