Povratak na Управа

Организатор практичне наставе

Дрезга Јово, дипломирани инжењер пољопривреде

Електронска пошта[email protected]

  • Врши увид и контролу реализације практичне наставе.
  • Заједно са стручним активом планира и предлаже набавку неопходних средстава, алата и репроматеријала за извођење практичне наставе.
  • Организује прикупљање и обраду материјала за годишње извештаје из области наставе.
  • Организује прикупљање и обраду материјала за Годишњи програм рада школе.
  • Организује рад на уредном вођењу педагошке и школске документације.
  • Планира и организује извођење практичне наставе у школским радионицама, у предузећима, односно код самосталних занатлија.
  • Стара се о спровођењу кућног реда и обавља и друге послове који проистичу из одредби статута школе и по налогу директора школе.
  • Учествује у изради организационих шема, односно распореда свих облика рада.
  • Учествује у изради периодичних анализа васпитно-образовног рада.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/zaposleni/uprava/koordinator-prakticne-nastave/