Школа данас

Данас, Техничка школа „Никола Тесла“ Шид представља стручну школу у којој школовање траје три и четири године. Школа образује ученике за рад и за наставак школовања на вишим школама и факултетима. Ученици се образују у четири подручја рада:

У подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране су образовни профили:

  • пољопривредни техничар (IV степен)

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам је образовни профил:

  • Трговац (III степен)

У подручју рада машинство и обрада метала су образовни профили:

  • машински техничар за компјутерско конструисање (IV степен)
  • аутомеханичар (III степен)
  • бравар (III степен)

У подручју рада електротехника је образовни профил:

  • електротехничар рачунара (IV степен)

 

Мисија

Мисија наше школе је да даљим унапређивањем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика , уважавамо различитости,  да негујемо позитивне вредности, ненасилну комуникацију и заједничким снагама свих запослених делујемо као просветитељи.

 Визија

У наредне три године желимо да будемо школа отворена према свима, која ће образовати ученике и оспособљавати их за практичну примену наученог,   те самим тим омогућити  ученицима да буду конкурентни на тржишту рада.
Такође, желимо школу у којој ће настава бити у складу са индивидуалним могућностима ученика.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/skola-danas/