Педагошки колегијум

Чланови:

1.    Јово Дрезга, директор
2.    Зорислава Јеринић- Топић, организатор практичне наставе
3.    Ивана Крмек, педагог
4.    Наташа Трзин, председник стручног већа пољопривредне групе предмета
5.    Милош Смиљанић, председник стручног већа машинске групе предмета
6.    Стеван Тошић, председник стручног већа електротехничке групе предмета
7.   Сања Пепелчевић, председник стручног већа биологије,хемије,физике и географије
8.    Oливера Гачић- Анђелић, председник стручног већа енглеског језика
9.    Милица Чавловић, председник стручног већа српског језика и уметности
10.   Жељко Дангузов, председник стручног већа физичког
11.   Сретен Ђурић, председник стручног већа друштвене групе предмета
12.    Вера Ботић – Миљевић, председник стручног већа математике
13.   Тијана Дабић, председник стручног већа трговинске групе предмета
14.   Вера Башић, координатор тима за заштиту ученика од насиља
15.   Јелена Мудрић, координатор тима за самовредновање

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/pedagoski-kolegijum/