↑ Return to Школа

Oдштaмпajтe Страна

Распоред контролних и писмених задатака

На овој страни можете погледати распоред контролних и писмених задатака за школску 2015/16. годину, по образовном профилу:

Накнадне измене термина контролних и писмених задатака могуће су само у договору са координатором наставе или педагогом школе.

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/skola/raspored-kontrolnih-i-pismenih-zadataka/