ВАНРЕДНО СТАЊЕ У СРБИЈИ

Поштоване колеге,

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 6. став. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16),

Влада доноси ОДЛУКУ о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања

1. Одређује се мера обуставе извођења наставе у вискошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског образовања и васпитања, док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19.

2. Високошколске установе и средње и основне школе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, настављају образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину. Остале установе организоваће наставу на даљину путем телевизијског канала РТС 3, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.

Овим путем вас обавештавамо о следећем:

  • Јутрос у 9 часова одржан је хитан састанак у Општини са представницима локалне самоуправе.
  • У обавези смо да уколико имамо сазнање да у окружењу има лица која су дошла из иностранства из заражених подручја то јавимо на телефон 712-122.
  • Аутобуски саобраћај се прекида.
  • Иако не долазимо на посао, морамо бити у приправности, јер постоји могућност да ћемо бити стављени у службу државе.
  • Молимо вас да редовно проверавате своју електронску пошту и Viber групу Es dnevnik где ћете у наредном периоду добијати потребне информације.
  • Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.
  • Од нас се очекује да, на недељном нивоу, достављамо оперативни план са кључним активностима у остваривању образовно-васпитног рада. Потребно је да планирамо активности, ученицима достављамо наставне материјале (ппт презентације, њорд документе, слике итд.) и бележимо напредовање ученика (домаћи задаци, есеји, презентације, анализе, илустрације итд.).
  • Реализовани часови ће се уписивати у електронски дневник.
  • Одељењске старешине треба да буду посебно ангажоване – потребна је свакодневна комуникација са ученицима. Информације о здравственом статусу ученика је неопходно проверавати на дневном нивоу и податке јавити SMS или Viber поруком Владимиру Сабо (0691007214) до 14 часова. Такође, потребно је да одељењске старешине обавесте ученике о начину реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину, као и да подстичу ученике на редовно учење и рад.

Недељне оперативне планове и наставне материјале за ученике слати на мејл адресу [email protected]. Имајте у виду да ћемо као средство комуникације са ученицима користити електронску пошту, Viber или Messenger групе или неке од доступних платформи за учење.

Још једном апелујемо да комуницирамо искључиво електронски, како бисмо кретање свели на минимум.

>> НАСТАВА НА ДАЉИНУ <<

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/vanredno-stanje-u-srbiji/