Oдштaмпajтe Страна

Упис 2015/16

Конкурсом за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2015/16. годину, Техничка школа „Никола Тесла” Шид предвидела је упис 6 одељења у оквиру 4 подручја рада.

Широки спектар занимања из Конкурса потврђује да је Техничка школа прерасла своје име, јер оваква образовна понуда покрива веома различита и разноврсна интересовања и склоности. У нашој школи могу пронаћи себе не само љубитељи „технике“, већ и они који имају дара за учење страних језика, комуникацију, креативност, тимски рад, вештине… На листи су занимања и за оне са одличним успехом и амбицијама за студирање, али и занимања за оне који имају просечан успех из основне школе и немају жеље или финансијских могућности за даље школовање, већ желе да што пре постану „своји људи”.

Према конкурсу, ТШ „Никола Тесла” Шид вршиће упис ученика у следеће образовне профиле:

 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Бр. ученика
Електротехничар рачунара
30
Пољопривредни техничар
30
Машински техничар за компјутерско конструисање
30
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Бр. ученика
Аутомеханичар
15
Бравар
15
Трговац
30

Редослед кандидата утврђује се на основу:

  • Успеха у претходном школовању  – Општег успеха од VI до VIII разреда – (70 бодова)
  • Резултата постигнутих на такмичењима ученика VIII разреда основне школе
  • Успеха на завршном испиту (бодова: 10 српски (матерњи) језик + 10 математика + 10 комбиновани тест)

Ученици попуњавају листу од 20 жеља (обрасци пријаве и листе жеља су у Конкурсу)

Календар уписних активности можете погледати у табели испод:

АКТИВНОСТ ДАТУМ
 Завршни испит – тeст из српског (матeрњeг) јeзика 15. јун
Завршни испит – тeст из матeматикe  16. јун
 Завршни испит – комбиновани тeст 17. јун
Прeлиминарни рeзултати завршног испита  19. јун
Попуњавањe и прeдаја листe жeља у основној школи 26. и 27. јун     
Објављивањe званичних рeзултата расподeлe по школама и образовним профилима у основним школама
5
. јул
 Упис учeника у срeдњe школe – први уписни круг, осим за учeникe који су сe уписали у школe за којe сe полагао пријeмни испит 6. и 7. јул
 Попуњавањe и прeдаја листe жeља за други уписни круг  6. јул
 Објављивањe коначног распорeда учeника по школама у другом уписном кругу 9. јул 
Упис учeника у срeдњe школe – други уписни круг, осим за учeникe који су сe уписали у школe за којe сe полагао пријeмни испит 9. јул

Промо филм Техничке Школе “ Никола Тесла“ Шид

 

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/upis-201516/