Oдштaмпajтe Страна

Компјутерска графика

Страница намењена ученицима у циљу да им се обезбеди неопходна литература у електронском облику, којој могу приступити у било ком тренутку.

Наставне теме:

1. Увод

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/ucenici/nastavni-materijali/masinski-elementi/