Oдштaмпajтe Страна

Хидраулика и пнеуматика

Страница намењена ученицима да им се обезбеди неопходна литература у електронском облику, којој могу приступити у било ком тренутку.

Предавања:

Хидропнеуматске компоненте

а) Компоненте хидрауличног система

б) Пумпе – увод

в) Зупчасте пумпе

г) Крилне и завојне пумпе

д) Клипне и мембранске пумпе

  1. Пумпе
  2. Разводници
  3. Хидромотори
  4. Вентили
  5. Пречистачи и резервоари
  6. Заптиви

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/ucenici/nastavni-materijali/hidraulika-i-pneumatika/