Oдштaмпajтe Страна

Аутоматизација и роботика

Страница намењена ученицима у циљу да им се обезбеди неопходна литература у електронском облику, којој могу приступити у било ком тренутку.

Питања прво полугодиште

1. Кинематика робота, погонски системи (скрипта за контролни)

Предавања:

  1. Флексибилна аутоматизација
  2. Елементи теорије механизама
  3. Електромотори једносмерне струје
  4. Сензори
  5. Визуелни системи

 

 

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/ucenici/nastavni-materijali/automatizacija-i-robotika/