↑ Return to Управа

Oдштaмпajтe Страна

Директор

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Јово Дрезга

дипломирани инжењер пољопривреде

  • Директор руководи школом и обавља све послове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњој школи, Законом о радним односима, другим законским и подзаконским актима и Статутом школе.
  • Стара се о организацији стручних екскурзија и другој јавној делатности школе.

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/skola/zaposleni/uprava/direktor/