Oдштaмпajтe Страна

Помоћно особље

  • Јованка Граоња – спремачица
  • Милена Јанковић – спремачица
  • Тања Бабић – спремачица
  • Мирјана Божић – спремачица
  • Светлана Тодоровић – спремачица
  • Бранислав Граоња – домар
  • Бранислав Старчевић – ложач
  • Влада Колар – ложач

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/skola/zaposleni/nenastavno-osoblje/pomocno-osoblje/