Oдштaмпajтe Страна

Трговина, угоститељство и туризам

Предмете из подручја рада трговина, угоститељство и туризам предају следећи наставници:

 

Рб Презиме и име наставника Предмети које предаје Старешинство
1. Дмијовић Јелена Основи трговине
Техника продаје и услуге купцима
Маркетнг у тровини
Предузетништво
Не
2. Вучићевић Александар Практична настава
Комерцијално познавање робе
Да (III2)
3. Дабић Тијана Пословна комуникација Не
4. Јањић Богдан Основе пословања у трговини
Професионална пракса
Набавка и физичка дистрибуција
Психологија потрошача
Да (I2)

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/skola/zaposleni/nastavno-osoblje/trgovina-ugostiteljstvo-i-turizam/