Oдштaмпajтe Страна

Машински техничар за компјутерско конструисање

Masinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje

МОДЕЛИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,

МАШИНСКО ЈЕ ЗАНИМАЊЕ.

 

 

 

 

 

  • Машински техничар за компјутерско конструисање је четворогодишњи образовни профил који спада у подручје рада машинство и обрада метала.
  • Помоћу програма AutoCAD машински техничар за компјутерско конструисање израђује техничке цртеже и конструише машинске елементе.
  • Моделира их (Pro/DESKTOP) и спаја у сложеније системе (SolidWorks). Изводи и мање сложене прорачуне и израђује техничку документацију.
  • По завршеном образовању, ученици ће бити оспособљени за процес обликовања и техничког дефинисања машинских елемената, за процес обликовања и техничког дефинисања машинских конструкција, моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената, моделирање машинских склопова и конструкција, генерисање техничке документације, за оптимизацију облика модела, за моделирање алата за ливење и обраду пластичном деформацијом, за доследно коришћење ЈУС-а и правилну употребу стручне литературе, за осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду, активно коришћење рачунара приликом израде прорачуна, активно коришћење рачунара приликом израде (цртања) техничке документације…
  • Машински техничар за компјутерско конструисање може да ради у савременим конструкционим бироима и свуда где се примењује савремена рачунарска техника.
  • Наставни план можете погледати на ОВОМ линку.

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: https://www.nts.edu.rs/obrazovni-profili/masinstvo-i-obrada-metala/masinski-tehnicar-za-kompjutersko-konstruisanje/