Oдштaмпajтe Страна

Општеобразовни предмети

Општеобразовне предмете предају следећи наставници:

 

Рб Презиме и име наставника Предмети које предаје Старешинство
1. Арамбашић Јелена Српски језик и књижевност  Да (IV1)
2. Чавловић Милица Српски језик и књижевност  Да (III1)
3. Мајсторовић Горица Српски језик и књижевност Да (II2)
4. Гачић Оливера Енглески језик Да (III3)
5. Мирослав Филиповић Енглески језик Да (II4)
6. Миличић Силвија Устав и права грађана
Социологија са правима грађана
Социологија
Не
7. Бебић Миодраг Филозофија
Грађанско васпитање
 Не
8. Витас Јована Грађанско васпитање
Историја
 Не
9. Поповић Александар Географија  Не
10. Продановић Сања Ликовна култура  Не
11. Нонковић Ивана Музичка уметност  Не
12. Башић Вера Физичко васпитање  Да (II3)
14. Дангузов Жељко Физичко васпитање  Не
15. Ботић Вера Математика  Не
16. Скенџић Милан Математика  Да (I5)
17. Малушић Миодраг Математика  Не
18. Мудрић Јелена Рачунарство и информатика
Рачунари и програмирање
 Да (II5)
19. Богичевић Предраг Физика
Техничка физика
Не
20. Пепелчевић Сања Хемија
Хемија и машински материјали
Да (II1)
21. Бранковић Данијела Биологија
Екологија и заш. жив. средине
 Не
22. Угрешић Зоран Верска настава  Не
23. Лукић Милош Верска настава  Не

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: http://www.nts.edu.rs/skola/zaposleni/nastavno-osoblje/opsteobrazovni-predmeti/