Oдштaмпajтe Страна

Машинство и обрада метала

Предмете из подручја рада машинство и обрада метала предају следећи наставници:

 

Рб Презиме и име наставника Предмети које предаје Старешинство
1. Сабо Владимир Конструисање
Хемија и машински материјали
Машински материјали
Механика
Технологија обраде
Да (I4)
2. Грујичић Драган Техничко цртање
Организација рада
Технологија образовног профила
Не
3. Смиљанић Милош Отпорност материјала
Компјутерска графика
Техничко цртање са нацртном геометријом
Хидраулика и пнеуматика
Аутоматизација и роботика
Да (IV5)
4. Богичевић Предраг Термодинамика
Машински елементи
Практична настава
Испитивање машинских конструкција
Механика
Не
5. Лазић Лука Практична настава Не
6. Томанић Немања Практична настава Не
7. Обрадовић Слободан Машински елементи
Механика
Моделирање машинских елемената и конструкција
Да (III4)

Tрajни линк дo oвoг члaнкa: http://www.nts.edu.rs/skola/zaposleni/nastavno-osoblje/masinstvo-i-obrada-metala/